رویه های تکثیر و ازدیاد : دستگاه لیزر

نام فارسی : افرای ژاپنی
دستگاه لیزر
اسم ان دستگاه لیزر یسی &# ایران روتک دستگاه لیزر

نام دستگاه لیزر علمی : acer palmatum

خانواده : aceraceae
دستگاه لیزر
افرا قرمز رنگ ایستاده
دستگاه لیزر
شکل و رنگ برگ ها با دقت به رقم دوچندان متنوع است . رقم Bloodgood دارای برگ هایی به رنگ قرمز رنگ تیره با مقدار میانگین می باشد که در پاییز به رنگ خیلی زیبایی ظواهر می‌شود . رقم Dissectum درختچه ای به ارتف دستگاه لیزر اع 3 . 5 متر با شاخ و برگ های ابشار گونه است . برگ ها در این رقم نازک و نخ مانند با برش های کوچک است . در فصل پاییز به زرد , نارنجی تا قرمز تیره به چشم می‌خورد . این جور فرا به جهت طول نادر مناسب فضاهای کوچک مخصوصا تراس منازل است . از این نظر خوب تر است در پباده سازی کاشت گیاهان آن را در لابه لای درختان وسیع گم نکرد . بلکه به علت صفات منحصربه‌فرد و Exotic بهتر است در نقطه تاکیدی منظره قرار گیرد . گیاهی است دستگاه لیزر تماما مناسب برای دستگاه لیزر شن های ژاپنی و در ادغام چمن با سنگ و آب چشم انداز فرا زمینی خوی می کند . برگ ها نرم و کلیدی میباشند لذا از قرار دادن این جور افراها برعلیه سطح ها داغ تابستانی مانند برعلیه ساختمان ها یا پیاده روهای داغ می بایست جلوگیری کرد . خوای مرطوب با پاره ای سایه و ایمن از بادهای تند برای این نوع افراها مناسب است .
دستگاه لیزر
برگ درختچه افرای قرمز رنگ ایستاده
دستگاه لیزر
برگ درختچه افرای قرمز رنگ ایستاده

ازدیاد و انتشار افرا :

بذرها قبل از خشک شدن در تراز سبز یا قرمز رنگ گردآوری گشته و بدون واسطه در خزانه کاشته میشود . در فصل بهار جوانه زنی انجام خواهد شد . بذرهای خشک شده می بایست به دوران دو روز در اب با دمای 40 مرتبه سانتیگراد قرار داده شوند و آن‌گاه در وضعیت سرمای مرطوب قرار گیرند . برخی از ارقام از روش لینک و پیوند انتشار می‌شوند قلمه های نرم به طول 12 – 20 ساتیمتر و تیمار شده با اکسین حدود 2 % در موقعیت میست ریشه عرضه می کنند . ته قلمه ها بهتر است ترک داده شود .

افرا قرمز‌رنگ ایستاده

عکس های دیگری از افرا قرمز ایستاده :

افرا ایستاده قرمز‌رنگ 1
افرا ایستاده قرمز رنگ 1
برگ افرا ایستاده
برگ افرا ایستاده
افرا ایستاده 3
افرا ایستاده 3
افرا ایستاده 4
افرا ایستاده 4
افرا ایستاده 5
افرا ایستاده 5
بذر افرا ایستاده 6
بذر افرا ایستاده 6
افرا ایستاده 7
افرا ایستاده 7
افرا قرمز‌رنگ 8

افرا قرمز 8
افرا قرمز 9
افرا قرمز‌رنگ 9
افرا قرمز رنگ 10
افرا قرمز 10